::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน

ตารางสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ รายวิชา เวลา หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 7 ม.ค. 2560 ภาษาอังกฤษ 09.30 - 11.00 น.

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาษาไทย 12.30 - 14.00 น.

ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

วันอาทิตย์ที่ 8 ม.ค. 2560 วิทยาศาสตร์ 09.00 - 11.00 น.

ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 2560 สังคมศึกษาฯ 09.00 - 11.00 น.

ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (เฉพาะนักเรียน ส.ส.ก)

13.00 - 15.00 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (เฉพาะนักเรียน ส.ส.ก)

วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2560 คณิตศาสตร์ 09.00 - 11.00 น.

ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2

12.00 - 14.00 น.

ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3

 
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ