::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91106 เด็กชายอธิระ เรืองอมรวิวัฒน์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91107 เด็กชายทีปรากอน อึ้งไชยพร ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91108 เด็กหญิงศิริกัลยา อุ่นเรือน ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91109 เด็กหญิงสุพิชชา อุ่นเรือน ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91110 เด็กหญิงศุภิสรา จิรวิภากร ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91111 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ ไชยสีมา ป.6 อนุบลาศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91112 เด็กชายสรศักดิ์ ประมวล ป.6 บ้านดอนหลี
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91113 เด็กชายภาณุพงศ์ ประมวล ป.6 อนุบาลน้ำเพชร
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91114 เด็กชายพุทธภูมิ กุลครุอนันต์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91115 เด็กชายทัตชวิช ถิระโคตร ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91116 เด็กชายสุทธิคม บัวสอนเจริญเลิศ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91117 เด็กหญิงกฤติยนี ทองเกลี้ยง ป.6 อนุบาลอุบลราชธานี
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91118 เด็กหญิงธนพร วีระกุล ป.5 อนุบาลอุบลราชธานี
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91119 เด็กหญิงธัญยาธรณ์ วีระกุล ป.4 อนุบาลอุบลราชธานี
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91120 เด็กหญิงอัสมา จรรยาสุทธิวงศ์ ป.6 เทศบาล1 (วัดเจียงอี)
« ก่อนนี้ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 615 ถัดไป »