::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91091 เด็กหญิงณิชย์ฐกานต์ เขียวอ่อน ป.6 อนุบาลกันทรารมย์
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91092 เด็กหญิงนฤมล คำเอี่ยม ป.6 บ้านหนองหมีหัวดง
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91093 เด็กชายณโมพิชญ ทองสังข์ ป.6 บ้านเหล็ก
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91094 เด็กหญิงทิพมณฑา ยามไสย ป.5 บ้านสมอ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91095 เด็กชายกิตติกร กิ่งวิชิต ป.5 อนุบาลอุทุมพรพิสัย
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91096 เด็กชายณัฏชนน ไชยเกตุ ป.4 อนุบาลอุทุมพรพิสัย
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91097 เด็กชายกิติเชษฐ์ คำนึง ป.6 อนุบาลค้อวัง
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91098 เด็กชายพงษ์พีระ คำนึง ป.6 อนุบาลค้อวัง
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91099 เด็กหญิงฐิรยาภรณ์ ยุวดีนิเวศ ป.6 อัสสัมชัญอุบลราชธานี
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91100 เด็กชายธนรินท์ สินธุรัตน์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91101 เด็กหญิงธีรนาฏ ขอร่ม ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91102 เด็กชายณัฐยศ หนองงอก ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91103 เด็กหญิงมานิตา ฉลวยศรี ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91104 เด็กหญิงมนพร ฉลวยศรี ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91105 เด็กหญิงสุมณฑา ก้านเหลือง ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 615 ถัดไป »