::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
math08 : มัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7 726 58410 เด็กหญิงเย็นฤดี พันจันทร์ ม.3 บ้านผือ
« ก่อนนี้ 1 ... 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ถัดไป »