::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91076 เด็กชายชยพล พลศักดิ์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91077 เด็กชายอัฏฐวัฒน์ หงษ์สมบัติ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91078 เด็กหญิงสิริยากร อภิรัตน์แสงศรี ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91079 เด็กชายธราเทพ สมทรัพย์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91080 เด็กหญิงสุริยาฉาย เพชรรินทร์ ป.4 บ้านอิปาด
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91081 เด็กชายวรมน สุรพัฒน์ ป. 3 อนุบาลศรีประชานุกูล
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91082 เด็กหญิงจิรภิญญา อารีย์ ป.6 อนุบาลกันทรารมย์
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91083 เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วคำงาม ป.6 อนุบาลบึงบูรพ์
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91084 เด็กหญิงปุณยาพร ประสงค์ดี ป.6 อนุบาลบึงบูรพ์
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91085 เด็กชายอภิสิทธิ์ ประดู่ ป.6 บ้านปะหละ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91086 เด็กหญิงนุชพร ธีพันธ์ ป.6 บ้านปะหละ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91087 เด็กชายกัณตธีร์ ประสาน ป.5 บ้านปะหละ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91088 เด็กหญิงกานต์ทิตา เพชรสมัย ป.6 มารีวิทยา
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91089 เด็กหญิงภัคจิรา ศรีดี ป.6 มารีวิทยา
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 334 91090 เด็กหญิงวันฟ้าใส รองสุพรรณ ป.6 อนุบสลกันทรารมย์
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 615 ถัดไป »