::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91061 เด็กชายทักษ์ดนัย เทียมสิงห์ ป.6 มารีวิทยา
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91062 เด็กหญิงมินจู คิม ป.6 มารีวิทยา
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91063 เด็กหญิงนิตติยา คำเสียง ป.6 มารีวิทยา
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91064 เด็กหญิงฤทัยภัทร ศรีอ่อน ป.6 มารีวิทยา
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91065 เด็กหญิงนภัสณกรณ์ วาดโคกสูง ป.6 มารีวิทยา
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91066 เด็กหญิงภาณินี โยนี ป.6 มารีวิทยา
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91067 เด็กชายประดลภัทร นางวงศ์ ป.6 มารีวิทยา
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91068 เด็กหญิงสุธัญญา ชูคันหอม ป.6 มารีวิทยา
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91069 เด็กชายเจนณรงค์ ทองแม้น ป.6 มารีวิทยา
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91070 เด็กชายยศวริต กองเพชร ป.6 มารีวิทยา
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91071 เด็กหญิงณิชชารีย์ สิริกรประพัฒน์ ป.6 มารีวิทยา
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91072 เด็กหญิงอรอนงค์ ไชยนรา ป.6 มารีวิทยา
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91073 เด็กหญิงปริยาภัทร ศรีโลห้อ ป.5 อนุบาลอุบลราชธานี
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91074 เด็กหญิงณิชา วัฒนพฤกษชาติ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91075 เด็กชายศิวะดล รักชาติ ป.6 มารีวิทยา
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 615 ถัดไป »