::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91031 เด็กหญิงนภสิริ เสนาภูดิทกุล ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91032 เด็กชายพีรดนย์ สุริยะฉัตร ป.5 Home School
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91033 เด็กหญิงนิรินธนา อึ้งอุดรภักดี ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91034 เด็กหญิงอลิสา ชาวสวน ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91035 เด็กชายเจสัน ชาวสวน ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91036 เด็กชายภวิศรุจ วุฒิวีรกุล ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91037 เด็กหญิงจิรัชญา เทพเกษตรกุล ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91038 เด็กหญิงพิชยา ฉลาดแย้ม ป.6 อนุบาลยางชุมน้อย
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91039 เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทร์เติม ป.6 อนุบาลยางชุมน้อย
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 332 91040 เด็กหญิงญาโณทัย สีหะวงษ์ ป.6 อนุบาลยางชุมน้อย
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91041 เด็กหญิงกัญลักษ์ จุทสิงห์ ป.6 อนุบาลยางชุมน้อย
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91042 เด็กหญิงพรพิมลวรรณ ชาลี ป.6 อนุบาลยางชุมน้อย
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91043 เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วคำ ป.6 อนุบาลยางชุมน้อย
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91044 เด็กหญิงธัญภรณ์ โควสุรัตน์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
eng01 : ประถมศึกษา
อาคาร 3 333 91045 เด็กชายธนกฤต ดวงศรี ป.5 อนุบาลอุบลราชานี
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 615 ถัดไป »