::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91311 เด็กชายโชติพงษ์ ชูรัตน์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 52 72 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91361 เด็กชายปุญญพร แซ่โค้ว ป.5 มารีวิทยา 52 72 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91037 เด็กหญิงจิรัชญา เทพเกษตรกุล ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 51 78 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91060 เด็กหญิงปภาดา พิมพ์จันทร์ ป.6 มารีวิทยา 51 78 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91282 เด็กหญิงปาณิศา เตชสุข ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 51 78 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91360 เด็กชายณัฐวัฒน์ อินรัสพงศ์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 51 78 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91131 เด็กชายฐิติศักดิ์ แซ่ลิม ป.6 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) 50 82 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91139 เด็กหญิงนรีรัตน์ วงศ์ศรีมี ป.6 บ้านสิริขุนหาญ 50 82 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91213 เด็กชายกฤษฎางค์ เฉิดจินดา ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 50 82 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91252 เด็กหญิงธยานี ถวิลหวัง ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 50 82 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91079 เด็กชายธราเทพ สมทรัพย์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 49 86 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91082 เด็กหญิงจิรภิญญา อารีย์ ป.6 อนุบาลกันทรารมย์ 49 86 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91152 เด็กหญิงอัญชลิตา ชิณวงค์ ป.6 อนุบาลน้ำเพชร 49 86 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91043 เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วคำ ป.6 อนุบาลยางชุมน้อย 48 89 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91077 เด็กชายอัฏฐวัฒน์ หงษ์สมบัติ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 48 89 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 561 ถัดไป »