::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73314 นายชิชนุ สุกใส ม.5 สตรีสิริเกศ 13 514 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73155 นายสหรัฐ กันแม้น ม.5 สตรีสิริเกศ 13 515 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73313 นายศุภชัย จำปาใด ม.5 สตรีสิริเกศ 12 516 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ถัดไป »