::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73537 นางสาวสุมินตรา แสงกล้า ม.4 สตรีสิริเกศ 29 394 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73270 นางสาวนิศมา อ้วนผุย ม.5 สตรีสิริเกศ 29 395 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73556 นางสาวรุ่งทิพย์ สมบูรณ์ ม.5 สตรีสิริเกศ 29 396 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73404 นายอภิวัฒน์ งอมสงัด ม.5 สตรีสิริเกศ 29 397 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73491 นางสาวศิริวรรณ คำภาษา ม.5 สตรีสิริเกศ 29 398 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73275 นางสาวสุนิสา นามปัญญา ม.5 สตรีสิริเกศ 29 399 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73398 นางสาวพรนิภา แอนโก ม.4 สตรีสิริเกศ 28 400 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73071 นายสุรวุฒิ ทองล้วน ม.4 สตรีสิริเกศ 28 401 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73142 นางสาวราตรี โคอินทร์ ม.5 สตรีสิริเกศ 28 402 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73073 นายภูวดล อามาตย์ ม.4 สตรีสิริเกศ 28 403 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73114 นายคณพศ ยุภาศ ม.4 สตรีสิริเกศ 28 404 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73558 นางสาวณัชนิชา ซอนทรัพย์ ม.4 สตรีสิริเกศ 28 405 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73319 นางสาวจันทกานต์ ธรรมคุณ ม.5 สตรีสิริเกศ 28 406 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73544 นางสาวสุดารัตน์ บูรณะ ม.5 สตรีสิริเกศ 28 407 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 73375 นางสาวธนกร สาลี ม.5 สตรีสิริเกศ 28 408 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... 561 ถัดไป »