::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91140 เด็กชายจักรกริช จันสีดา ป.6 อนุบาลวัดพระโต 55 59 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91181 เด็กหญิงชัญญาณี บัวพันธ์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 55 59 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91206 เด็กหญิงสวลักษณ์ เชาว์ศิริกุล ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 55 59 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91226 เด็กชายภัทร ผ่องศิลป์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 55 59 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91356 เด็กชายอติวิชญ์ อรัมสัจจากุล ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 55 59 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91034 เด็กหญิงอลิสา ชาวสวน ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 54 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91254 เด็กหญิงสริตา โพธิ์งาม ป.5 บ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 54 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91002 เด็กหญิงปัณณ์ โยธิคาร์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 53 68 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91044 เด็กหญิงธัญภรณ์ โควสุรัตน์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 53 68 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91046 เด็กหญิงสินีนภัสร ศรีอุดร ป.5 อนุบาลอุบลราชธานี 53 68 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91080 เด็กหญิงสุริยาฉาย เพชรรินทร์ ป.4 บ้านอิปาด 53 68 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91101 เด็กหญิงธีรนาฏ ขอร่ม ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 52 72 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91174 เด็กหญิงวรรณรัตน์ ชอมเกต ป.6 อนุบาลน้ำเพชร 52 72 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91190 เด็กชายแสนปิติ วงค์ละคร ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 52 72 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 91225 เด็กหญิงฐิตราภรณ์ บุญชัยศรี ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 52 72 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 561 ถัดไป »