::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน

เฉลยข้อสอบ

วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา ภาษาอังกฤษ ข้อสอบวิชา ภาษาไทย
  • ประถมศึกษาปีที่ 4-6
  • มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  • มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

วิชา คณิตศาสตร์ วิชา สังคมศึกษาฯ